Bàn thao tác line sản xuất

Đây là loại bàn được làm phù hợp cho quy trình hoặc các khâu nhất định trong line sản xuất, có thể dễ dàng tinh chỉnh theo yêu cầu. Sản xuất bàn thao tác line sản xuất theo yêu cầu.

Hotline: 0962856901 – 0868960379

Danh mục: